سمعکهای نامرئی


سمعکهای نامرئی که اصطلاحا به آنها سمعک های IIC و یاInvisible in the Canal نیز گفته می شود، کوچکترین نوع سمعکهای داخل گوشی به شمار می آیند که در عمق کانال گوش (پشت خم دوم ) قرار می گیرند و معمولا برای افت شنوایی ملایم (Mild) تا متوسط (Moderate) تجویز می شوند. پوسته و یا Shell این سمعک براساس قالبی که از گوش فرد توسط کارشناس شنوایی شناسی تهیه می شود، بطور سفارشی برای هر فرد ساخته شده و تمامی اجزای الکترونیکی سمعک، درون این پوسته قرار می گیرد. سمعک نامرئی به اندازه ای کوچک است که می تواند در عمق کانال گوش و تنها به فاصله چند میلیمتری از پرده گوش فرد قرار بگیرد و کاملا از دید پنهان بماند. یکی از بزرگترین مزایای سمعک های IIC اینست که جایگیری این سمعک در عمق کانال گوش باعث می شود که شکل آناتومیک و طبیعی گوش خارجی یا همان لاله گوش (Pinna) دست نخورده باقی مانده و در نتیجه عملکرد گوش خارجی در کمک به تعیین منبع صدا (Localization) بطور طبیعی حفظ شود. البته می توان گفت که مهمترین مزیت این نوع سمعک ها نامرئی بودن آنها است به گونه ای که دیگران متوجه نمی شوند که فرد از سمعک استفاده می کند. برای خارج کردن سمعک از داخل گوش، زائده ای بسیار کوچک (Pin) برای این سمعک ها تعبیه شده است که می توان با استفاده از آن سمعک را از داخل گوش بیرون کشید.


-- بازگشت به لیست مطالب مفید